BMI Group powstała w wyniku połączenia prowadzonych do tej pory działalności poszczególnych Członków wchodzących w Zarząd firmy. Działania te prowadzone były zarówno w ramach BM Invest, która stała się znaczącą częścią grupy jak i poza strukturą. Doświadczenia zdobyte podczas realizacji dostaw materiałów jak i projektowania przyczyniły się do stworzenia jednej Grupy, która jako całość będzie komplementarna w zakresach, które określiła jako swój cel...
Michał Wojciechowski - Prezes Zarządu
Wyższe wykształcenie w zarządzaniu przedsiębiorstwem zdobył w Krakowskiej Szkole Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Jego obowiązki w BM Invest to przede wszystkim nawiązywanie nowych kontaktów oraz zawieranie umów z producentami oraz inwestorami chcącymi skorzystać z doświadczeń BM Invest.
  Bartłomiej Zboś – vice prezes zarządu
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W BM Invest odpowiedzialny głównie za stronę prawną i organizacyjną spółki, ale także pełni rolę wspomagającą działania zmierzające do rozwoju firmy poprzez pozyskiwanie nowych kontraktów.
  Wojciech Skubis – Członek Zarządu
Agencja reklamy Kielce: Studio K2